Warning: copy(/home/easypromotenow/public_html/relevantnaa.no//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/easypromotenow/public_html/relevantnaa.no/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Teknisk | Relevantnaa

Munnbindene er produsert i henhold til EU norm: 

 • Munnbind til bruk i det offentlige rom SN-CWA 17553:2020 

Viktige punkter i denne normen er :

 • Filtreringsevne skal ligge på eller over «70 %» mot partikler på 3 (± 0,5) μm;
 • Munnbindet er ikke medisinsk utstyr (kirurgiske munnbind). 
 • Munnbindet behøver ikke dekke kravene for personlig verneutstyr ref EU/2016/425 (åndedrettsvern).M
 • Munnbind fritar ikke brukeren fra vanlige  smittevernstiltak, (vanlig håndvask,fysisk avstand, begrenset kontakt med andre mennesker), som suppleres av tiltak for sosial avstand.
 • Munnbind til flergangsbruk skal tåle minimum 5 rengjøringssykluser ved 60 °C. elle høyere.

Det gjøres i tillegg oppmerksom på:

 • Rengjør hender godt før og etter kontakt med munnbindet.
 • Rengjør munnbindene etter hver bruk
 • Ikke bruk brukte eller våte munnbind om igjen.
 • Munnbindet  bør ikke skyves opp på pannen eller under haken i en «venteposisjon» under eller etter bruk. Det bør da ansees som brukt.
 • Ta forsiktig av brukte munnbind og plasser disse i plastpose, for vasking.
 • Bruker skal kontroller at munnbindet alltid sitter riktig på, og dekker nese, munn og hake. 
 • Det anbefales at munnbindet brukes på bar hud. Skjegg kan gi lavere filtreringsevne.
 • Ikke bruk tørr-rens eller tøymykner.
 • Munnbindene skal vaskes etter hver bruk, hvis det er blitt vått.
 • Ta aldri på et munnbind som har vært brukt uten å rengjøre det først.
 • Munnbindene bør ikke vaskes alene, da dette ofte medførerat vaskingen ikke fungerer optimalt. 

Ønsker du å lese hele direktivet, kan du finne det her: 

https://www.standard.no

Her er link til sertifikatene på innsidestoffet:

Mønster til maske og omslag:

Template