Warning: copy(/home/easypromotenow/public_html/relevantnaa.no//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/easypromotenow/public_html/relevantnaa.no/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
PERSONVERN | Relevantnaa

PERSONVERN OG DATASIKKERHET

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER hos MultiCo

Vi er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker og kryptert måte. Vi selger, videreformidler eller bytter ikke personopplysninger til tredjepart.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss via e-post til kathrine@multico.no

HVORFOR OG HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Vi samler inn og beholder dine personopplysninger til formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon. Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av din innsendte mail.

Svar på henvendelser. Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe kunden med spørsmålene.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjon.

Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til sin oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, som for eksempel plikt til å føre regnskap.

 

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på kundeservice via e-post til kathrine@multico.no.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

KLAGER

Du har ingen plikt til å gi Multico dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra Multico som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

It is possible to find cost calculators to help you write your essay which will allow you to estimate how much it will cost to write a custom essay. It is possible to select the kind of essay, the length you’d like it to last and the word count and pages. Basic information like your document’s outline and topic, along with the cost of pro essay writing the services, are required. When you’ve selected the amount you’d like to spend on the service, you’ll be directed to a secure payment page. It will be possible to download the completed document after payment has been made.